Kalendarium

 

III-1957 powołanie do życia Państwowego Zakładu Wychowawczego.

IX.1967 - powstanie zespołu muzycznego „URWISY”.

1967 - 73 - Sprawowanie kurateli nad Zakładem przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

1967 - Uruchomienie warsztatów.

1973 - Przejęcie Zakładu ponownie przez resort Oświaty.

1978

- Modernizacja kotłowni

- zainstalowanie instalacji wodnej i co. w szkole.

1979 - 81

- Lokalizacja internatu w Łęgowie Sulechowskim na czas remontu

- budowa internatu w Babimoście.

1980 - Zorganizowanie IX Rajdu - Zlotu P D D z woj. zielonogórskiego.

1981

- Oddanie do użytku nowego internatu.

- Otrzymanie Statusu Państwowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.

- Powstanie Spółdzielni Uczniowskiej.

1982

- Powstanie koła pszczelarskiego.

- Oddanie do użytku wybudowanego przez młodzież i pracowników Stadionu Sportowego.

- Wybudowanie przez wychowanków 4 garaży.

- kwiecień - Uroczysta Rada Pedagogiczna z okazji 25 - lecia istnienia Ośrodka.

- czerwiec - Zorganizowanie konferencji pedagogów szkolnych województwa zielonogórskiego.

1984

- Wybudowanie kortu tenisowego w parku internackim.

- Zorganizowanie wojewódzkiej Spartakiady Sportowej PDDz.

1985

- Wykonanie elewacji budynku administracyjnego i szkolnego przez wychowanków i pracowników Ośrodka.

- Zorganizowanie Sesji popularno - naukowej nt. „Ziemia Babimojska w 40 -leciu”.

- Rozpoczęcie budowy Domu Nauczyciela.

1987

- XXX - lecie istnienia Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego zorganizowanie sesji popularno - naukowej nt. Janusza Korczaka, nadanie Ośrodkowi imienia dr-a Janusza Korczaka i sztandaru.
Zorganizowanie I Mistrzostw Polski Państwowych Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w Sportach Obronnych.

- Mistrzostwa Polski PMOW w Biegu na Orientację.

- Organizacja półfinałów Mistrzostw Polski PMOW w tenisie stołowym.

1988

- Organizacja 13 Mistrzostw Polski PMOW w piłce ręcznej.

- II miejsce w województwie Spółdzielni Uczniowskiej w konkursie pn. „Działamy nowocześnie, oszczędnie i gospodarnie”.

– Zdobycie przez Spółdzielnię Uczniowską I nagrody w konkursie redakcji „Świata Młodych” „Zielone Wyspy”.

1989

- Przekazanie Domu Nauczyciela użytkownikom.

- Oddanie do użytku pracowni komputerowej

- Przekazanie wychowankom przez Kuratorom Oświaty w Zielonej Górze 2 komputerów „TIMEX” za prace przy budowie Domu Nauczyciela.

1990

- Zorganizowanie półfinałów Mistrzostw Polski PMOW w piłkę ręczną w Babimoście.

- Wprowadzenie do szkoły nauki religii.

- II miejsce w Mistrzostwach Polski PMOW w Piłce Ręcznej w Puławach.

1991

- Mistrzostwo Polski PMOW w Piłce Ręcznej w Warszawie.

- Spartakiada P D D z woj. zielonogórskiego w Babimoście.

1992

- III miejsce w Mistrzostwach Polski w Puławach.

- Spektakl teatralny z okazji Rocznicy Odzyskania Niepodległości.

1993

- „Fair Play” w Międzynarodowych Mistrzostwach Polski MOW w Piłce Ręcznej w Puławach.

- IV miejsce w Mistrzostwach Polski MOW w Trójboju Lekkoatletycznym w Zawichoście.

1994

 • Zmiana statusu Ośrodka - od tego roku nosi nazwę Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Babimoście im. Janusza Korczaka o charakterze resocjalizacyjnym.

1995

 • Półfinały Mistrzostw Polski w Piłce Ręcznej w Babimoście
 • IV miejsce w Puławach puchar “Fair Play”.

1997

 • Utworzenie pracowni do prowadzenia terapii zajęciowej.
 • zorganizowanie i uczestnictwo we Mszy św. „O zdrowie o błogosławieństwo boże dla młodzieży i pracowników „
 • wyjazd wychowanków na spotkanie z Ojcem św. do Gorzowa
 • konferencja dyrektorów placówek oświatowo - wychowawczych woj. zielonogórskiego
 • Mistrzostwa Polski w piłce ręcznej w Babimoście II miejsce Spartakiada Domów Dziecka w Babimoście
 • I Mistrzostwa w Sportach Obronnych
 • I udział wychowanków w nocnej drodze krzyżowej

1998

 • II miejsce drużynowo i III miejsce indywidualnie na Mistrzostwach Polski MOW w szachach
 • zebranie założycielskie koła LZS w MOW Babimost i przystąpienie do ligi juniorów OZPN.
 • puchar „fair play „ w XXII Mistrzostwach Polski w piłce ręcznej MOW w Puławach
 • oddanie do użytku pracowni komputerowej wyposażonej przez MEN
 • I miejsce w Polsce w klasyfikacji generalnej w rajdzie „Sudety 98”
 • 14 października - przyznanie Ośrodkowi honorowego Medal 600 - lecia miasta za współpracę i działalność na rzecz środowiska przez Burmistrza Gminy Babimost
 • udział zespołu muzycznego w II Przeglądzie Muzycznym placówek opiekuńczo -wychowawczych w Zielonej Górze
 • spotkanie młodzieży i pracowników z biskupem diecezji zielonogórsko - gorzowskiej

1999

 • zorganizowanie Mszy Św. w intencji młodzieży i pracowników Ośrodka,
 • powstanie kółka teatralnego,
 • powstanie i wyposażenie pracowni terapii szachowej,
 • udział zespołu muzycznego w III Przeglądzie Muzycznym Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych Powiatu Zielonogórskiego

2000

 • I miejsce indywidualnie i zespołowo w Mistrzostwach Polski MOW w szachach w Nysie
 • Przystąpienie do rozgrywek A-klasy w tenisie stołowym pod egidą Ludowego Zespołu Sportowego MOW
 • XXX Spartakiada Domów Dziecka w Babimoście
 • Udział zespołu muzycznego „Bad – Boys” w IV Przeglądzie Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych Powiatu Zielonogórskiego w Zielonej Górze

2001

 • I miejsce indywidualnie i drużynowo w Mistrzostwach Polski MOW w szachach w Nysie
 • I miejsce zespołu muzycznego „Bad – Boys” w przeglądzie muzycznym OSPAR w Warszawie
 • Oddanie do użytku nowoczesnej siłowni w internacie.

2002

 • Organizacja eliminacji do Mistrzostw Polski MOW w tenisie stołowym.
 • Organizacja I Mistrzostw Województwa Lubuskiego placówek opiekuńczo-wychowawczych w szachach
 • Organizacja Konferencji Dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych woj. lubuskiego
 • Zorganizowanie wystawy dorobku ośrodka na przełomie 45 lecia.
 • Organizacja VI Mistrzostw Polski MOW w szachach - zdobycie I - go miejsca w kategorii indywidualnej i drużynowej.
 • Organizacja I Mistrzostw Polski MOW w szóstkach piłkarskich -  zdobycie II - go miejsca.
 • Organizacja III Rundy IX Memoriału Stanisława Kołtuniaka w szachach.

2003

 • Organizacja II Mistrzostw Polski MOW w „Szóstkach Piłkarskich” na boiskach trawiastych.

 • Organizacja II Mistrzostw Placówek Opiekuńczo i Szkolno Wychowawczych woj. Lubuskiego w szachach aktywnych.

 • Organizacja X Memoriału Stanisława Kołtuniaka – III Runda (Turniej Mikołajkowy).

 • Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Babimoście został nominowany do wojewódzkiej nagrody „SPOŁECZNIK ROKU” w kategorii Wydarzenie Roku – „Zajęcia Sportowe Jako Efektywna Metoda i Forma Pracy Resocjalizacyjnej”.

 • Dyrektor Ośrodka mgr Stanisław Dajczak został nominowany do wojewódzkiej nagrody „SPOŁECZNIK ROKU” w kategorii Szczególne osiągnięcia w pomocy społecznej - Wdrażanie w codziennej pracy nowych trendów w resocjalizacji, stosowanie nowatorskich rozwiązań, prowadzenie zajęć terapeutycznych, podejmowanie prób i wykorzystywanie każdej szansy przywrócenia wychowanka do społeczeństwa.

2004

 • Zmiany organizacyjne:

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy przechodzi z Systemu Opieki Społecznej do struktur działających w Systemie Oświaty, pod nadzór pedagogiczny Lubuskiego Kuratora Oświaty a organem prowadzącym jest nadal Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze a bezpośredni nadzór sprawuje Wydział Infrastruktury Starostwa.

 • Organizacja III Mistrzostw Placówek Opiekuńczo i Szkolno -Wychowawczych woj. Lubuskiego w szachach aktywnych.
 • Organizacja IIIMistrzostw Polski MOW w „Szóstkach Piłkarskich” na boiskach trawiastych.

2005

 • Zmiana organu prowadzacego.Organem prowadzącym dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego od 01.01.2005 roku jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego.
 • zespół tenisa stołowego uczestniczył w turnieju pod hasłem „Alkohol szkodzi...” zajmując miejsca w pierwszej 10 na 40 sklasyfikowanych (cztery spotkania).
 • organizacja półfinału mistrzostw Polski MOW w tenisie stołowym – I miejsce
 • gimnazjada szachowa powiatu zielonogórskiego – II m
 • otwarty turniej szachowy MOW w Namysłowie – I m
 • finał Mistrzostw Polski MOW w tenisie stołowym we Włocławku III miejsce drużynowo.
 • organizacja mistrzostw placówek opiekuńczo – wychowawczych woj. lubuskiego w szachach – I, II, III, IV, V – indywidualnie oraz I i II drużynowo
 • wizytacja Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Andrzeja Zolla. Pozytywna ocena pracy załogi.
 • mistrzostwa Polski MOW w szachach w Nysie -  I, III i VII indywidualnie oraz I – drużynowo.
 • Kontrola Sądu Okręgowego w Zielonej Górze. Pozytywna ocena.
 • występ Zespółu muzycznego „Bad Boys” działający w Ośrodku w dniu Święta Szkoły zorganizowanego w Zespole Szkół Leśnych w Starościnie, nieopodal Rzepina.
 • przystąpienie ponad 20 wychowanków do bierzmowania
 • organizacja i udział w uroczystej mszy Świętej dziękczynnej.
 • organizacja mistrzostw Polski MOW w piłkarskich szóstkach
 • organizacja III gminnego rajdu rowerowego

2006

 • organizacja półfinału mistrzostw Polski MOW w tenisie stołowym – I miejsce
 • otwarty turniej szachowy MOW w Namysłowie – I m
 • udział w finale Mistrzostw Polski MOW w tenisie stołowym we Włocławku -II miejsce drużynowo
 • udział w mistrzostwach  Polski MOW w szachach w Nysie 
 • organizacja mistrzostw Polski MOW w piłkarskich szóstkach


2007

 • organizacja półfinału XXII Mistrzostw Polski MOW w tenisie stołowym – I miejsce
 • Ogólnopolski Turniej Szachowy MOW w Namysłowie – I miejsce
 • Udział w VI Mistrzostwach Polski MOW w Halowej Piłce Nożnej „LUBACZÓW 2007” – IV miejsce
 • organizacja VI mistrzostw placówek opiekuńczo – wychowawczych woj. lubuskiego w szachach – II i III miejsce drużynowo
 • organizacja VI Mistrzostw Polski MOW w piłkarskich szóstkach na boiskach trawiastych – I miejsce  
 • udział w XXX Rajdzie MOW SUDETY 2007 – I miejsce
 • udział w finale XXII Mistrzostw Polski MOW w tenisie stołowym we Włocławku -II miejsce drużynowo
 • udział w XI Mistrzostwach  Polski MOW w szachach w Nysie – I miejsce
 • Otwarcie nowej pracowni informatycznej w budynku administracyjnym


2008

 • udział w I Turnieju Szkół Ponadpodstawowych w wędkarskich rzutach do celu i na odległość – I miejsce 
 • udział w III Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Starosty Myśliborskiego – III miejsce 
 • udział w XXVI Mistrzostwach Polski MOW w Sztafetowych Biegach Przełajowych we Włocławku – IV miejsce
 • organizacja VII Mistrzostw Polski MOW w piłkarskich szóstkach na boiskach trawiastych – IV miejsce 
 • udział w III Mistrzostwach Polski MOW w Siatkowej Piłce Plażowej Lidzbark Warmiński – III miejsce
 • udział w XXXI Rajdzie MOW SUDETY 2008 – I miejsce 
 • organizacja VII Mistrzostw Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych woj. lubuskiego w szachach – I i III miejsce drużynowo
 • organizacja VII Mistrzostw Polski MOW w Halowej Piłce Nożnej – IV miejsce
 • udział w drużynowym turnieju szachowym MOW w Namysłowie – I miejsce
 • udział w I Pikniku Piłkarskim o Puchar Dyrektora MOW we Wrocławiu – III miejsce
 • Zakończenie ostatniego etapu modernizacji Internatu
 • Otwarcie II nowej pracowni informatycznej zaadoptowanej systemem gospodarczym ze strychu Szkoły Podstawowej 
 • Otwarcie gabinetu terapeutycznego Biofeedback   

 

2009

 • udział w drużynowym turnieju szachowym MOW w Namysłowie – I miejsce
 • organizacja VIII Mistrzostw Polski MOW w Halowej Piłce Nożnej – VI miejsce
 • udział w II Pikniku Piłkarskim o Puchar Prezesa Domu Samochodowego „GERMAZ” we Wrocławiu – III miejsce 
 • organizacja VIII Mistrzostw Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych woj. lubuskiego w szachach – I i II miejsce drużynowo
 • wizytacja duszpasterska J.E. Ksiądza Biskupa Ordynariusza Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej dr Stefana Regmunta
 • udział w zawodach „STRONG MEN” MOW w Rewalu – III miejsce 
 • udział w eliminacjach do Mistrzostw Polski w piłce siatkowej w Rewalu – I miejsce 
 • udział w Mistrzostwach Polski MOW w Szachach w Nysie – I i III miejsce drużynowo
 • udział w Mistrzostwach Polski MOW w Piłce Siatkowej w Krupskim Młynie– II miejsce
 • udział w IV Mistrzostwach Polski MOW w Plażowej Piłce Siatkowej Lidzbark Warmiński – I miejsce
 • udział w Mistrzostwach Polski MOW w Sztafetowych Biegach Przełajowych we Włocławku – V miejsce 
 • udział w Turnieju Piłkarskim w Renicach „Nasza Mała Ekstraklasa” - 6udział w Rajdzie Wałbrzyskim „SUDETY 2009
 • W 2009 roku zakończono remont i modernizację internatu. Wychowankom stworzono warunki na Europejskim poziomie. Powstało sześć oddzielnych segmentów z pełnym wyposażeniem. W każdym segmencie przebywa 12 wychowanków. Są tam cztery sypialnie, świetlica z aneksem kuchennym i zaplecze sanitarne. Warunki pracy resocjalizacyjnej uległy znaczącej poprawie. Powstały dwie pracownie terapeutyczne z pełnym wyposażeniem do terapii mowy i języka, terapii słuchu oraz pracownia do terapii mózgu „Biofeedback”. Dla potrzeb Ośrodka oddano również do użytku nowe pomieszczenia do prowadzenia Biblioterapii. Skomputeryzowano Bibliotekę. W każdej klasie jest dostęp do internetu.
 • we wrześniu 2009 roku na emeryturę przechodzi wieloletni zasłużony dyrektor tej placówki mgr Stanisław Dajczak. W ośrodku pracował od 1966 roku w tym 7 lat na stanowisku kierownika internatu  28 lat na stanowisku dyrektora placówki.
 • 01.09.2009 r. kierowanie Ośrodkiem przejmuje nowy dyrektor wyłoniony w drodze konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Lubuskiego mgr Witold Szuster.


   2010

 • organizacja IX Mistrzostw Polski MOW w Halowej Piłce Nożnej – III miejsce
 • turniej szachowy MOW w Namysłowie – I i III miejsce
 • organizacja Eliminacji do XXV Mistrzostw Polski MOW w tenisie stołowym – II miejsce
 • udział w II wojewódzkich zawodach „STRONG MEN” MOW w Rewalu – III miejsce
 • udział w XXXIII Rajdzie Wałbrzyskim „SUDETY 2010”
 • udział w XIV Mistrzostwach Polski MOW w Szachach w Nysie – II i III miejsce
 • organizacja Eliminacji do IX Mistrzostw Polski MOW w piłkarskich szóstkach na boiskach trawiastych V miejsce
 • udział w II Sztafetowych Biegach Przełajowych o Puchar Starosty Myśliborskiego – III miejsce
 • udział w XIII Mistrzostwach Polski MOW w Piłce Siatkowej – III miejsce
 • udział w V Mistrzostwach Polski MOW w Plażowej Piłce Siatkowej Lidzbark Warmiński – VIII i XII miejsce
 • udział w III Wojewódzkim Finale Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Szkół Specjalnych i Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych – I miejsce
 • udział w III Finale Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Szkół Specjalnych i Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych – I miejsce
 • IV Miejsce w III Pikniku Piłkarskim we Wrocławie
 • I Miejsce w Sztafetowych Biegach Przełajowych w Krupskim Młynie

 2011

 • Drużynowy Turniej Szachowy w Namysłowie – II i III Miejsce
 • organizacja X Mistrzostw Polski MOW w Halowej Piłce Nożnej VI Miejsce
 • organizacja Eliminacji do XXVI Mistrzostw Polski MOW w tenisie stołowym – III Miejsce
 • udział w III wojewódzkich zawodach „STRONG MEN” MOW w Rewalu – IV Miejsce
 • udział w Eliminacjach do X Mistrzostw Polski MOW w piłkarskich szóstkach na boiskach trawiastych MOW Brzeg Dolny - III miejsce
 • udział w XV Mistrzostwach Polski MOW w Szachach w Nysie – II miejsce
 • udział w Mistrzostwach Polski MOW w Sztafetowych Biegach Przełajowych we Włocławku – III miejsce
 • udział w VI Mistrzostwach Polski MOW w Plażowej Piłce Siatkowej Lidzbark Warmiński – V i XIV miejsce
 • udział w XIV Mistrzostwach Polski MOW w Piłce Siatkowej w Krupskim Młynie – IV miejsce

 2012

 • organizacja XI Mistrzostw Polski MOW w Halowej Piłce Nożnej - V Miejsce
 • organizacja Eliminacji do XXVII Mistrzostw Polski MOW w tenisie stołowym – I Miejsce
 • udział w XXVII Mistrzostwach Polski MOW w tenisie stołowym we Włocławku – IV miejsce
 • udział w XXX drużynowych Mistrzostwach Polski MOW w Sztafetowych Biegach Przełajowych we Włocławku – IV miejsce
 • udział w Eliminacjach do XI Mistrzostw Polski MOW w piłkarskich szóstkach na boiskach trawiastych w Brzegu Dolnym - II miejsce.
 • udział w XVI Drużynowych Mistrzostwach Polski MOW w szachach w Nysie - I Miejsce
 • udział w XV Mistrzostwach Polski MOW w Piłce Siatkowej w Krupskim Młynie  
 • udział w IV wojewódzkich zawodach „STRONG MEN” MOW w Rewalu – III Miejsce
 • I Miejsce w  Sztafetowych Biegach Przełajowych w Krupskim Młynie - I Miejsce
 • udział w I Jesiennym Halowym Turnieju Ośrodków Wychowaczych w Mogilnie - IV Miejsce

2013

 • organizacja Eliminacji do XXVIII Mistrzostw Polski MOW w tenisie stołowym - I Miejsce
 • organizacja XII Mistrzostw Polski MOW w Halowej Piłce Nożnej - VI miejsce
 • Srebrny medal XXVIII Drużynowych Mistrzostw Polski MOW w Tenisie Stołowym we Włocławku 26 - 28 kwietnia 2013 r. - II miejsce
 • ZŁOTY MEDAL XXVIII Indywidualnych Mistrzostw Polski MOW w Tenisie Stołowym-Włocławek 2013 r. - I miejsce
 • ZŁOTY MEDAL w V nieoficjalnych MP MOW siłaczy (Wojewódzkie Mistrzostwa Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych „STRONGMAN – 2013”) - Rewal 2013 r. - I miejsce
 • Brązowy medal w XVI Mistrzostwach Polski MOW w Piłce Siatkowej w Krupskim Młynie - III miejsce
 • III miejsce w XI Ogólnopolskim Biegu Przełajowym z okazji Święta Odzyskania Niepodległości w Krupskim Młynie.
 • Budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni – etap II (wykonanie nawierzchni poliuretanowej typu EPDM + wyposażenie boisk). 

 2014

 • organizacja Eliminacji do XXIX Mistrzostw Polski MOW w tenisie stołowym - I Miejsce
 • organizacja XIII Mistrzostw Polski MOW w Halowej Piłce Nożnej - VI miejsce
 • Brązowy medal XXIX Drużynowych Mistrzostw Polski MOW w Tenisie Stołowym we Włocławku 11 - 13 kwietnia 2014 r.
 • XXXII Mistrzostwa Polski w Sztafetowych Biegach Przełajowych we Włocławku - 7 miejsce
 • Turniej eliminacyjny do XIII Mistrzostw Polski MOW w piłkarskich "6" na boiskach trawiastych w Brzegu Dolnym – 3 miejsce
 • XVII Mistrzostwa Polski MOW w Piłce Siatkowej w Krupskim Młynie – VI miejsce
 • II miejsce w VI nieoficjalnych MP MOW siłaczy (Wojewódzkie Mistrzostwa Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych „STRONGMAN – 2014” REWAL
 • XXVIII OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH MOW „KOWADŁO 2014” – II Miejsce w kategorii form kabaretowych
 • BRĄZOWE KOWADŁO w XXVIII OGÓLNOPOLSKIM PRZEGLĄDZIE ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH MOW „KOWADŁO 2014”
 • Zarząd Wojewóztwa Lubuskiego w uznaniu dotychczasowych osiągnięć w pracy na rzecz Ośrodka odstępuje od przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora MOW Babimost i powołuje dyrektora Witolda Szustera na kolejną 5 letnią kadencję.
 • III Jesienny Halowy Turniej Ośrodków Wychowawczych w Piłce Nożnej w Bielicach – I miejsce

  2015

 •  III miejsce w III Mistrzostwach Polski MOW w Pływaniu (Świdwin)
 • VI miejsce w XI edycji Zbąszyneckiej Ligi Piłki Siatkowej
 • III miejsce w XIV Mistrzostwach Polski MOW w Halowej Piłce Nożnej - Babimost
 • II miejsce w Turnieju Eliminacyjnym do XIV Mistrzostw Polski MOW w „6” Piłkarskich na Boiskach Trawiastych (Brzeg Dolny)
 • IV miejsce w XIX Ogólnopolskich Zawodach w Trójboju Sportowym (Kamionek Wielki)
 • XXIX OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH MOW „KOWADŁO 2015” – wyróżnienie w kategorii form kabaretowych (Kuźnia Raciborska)
 • XXIX OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH MOW „KOWADŁO 2015” – II miejsce w kategorii form muzycznych – zespoły (Kuźnia Raciborska)
 • II miejsce w VII Wojewódzkich Mistrzostwach MOW o Puchar Starosty Powiatu Gryfickiego STRONGMAN – 2015 (Rewal)
 • II miejsce w XVIII Mistrzostwach MOW w Piłce Siatkowej (Krupski Młyn)
 • IV Jesienny Halowy Turniej Ośrodków Wychowawczych w Piłce Nożnej w Bielicach – II miejsce
 • VII Mikołajkowy Turniej Halowej Piłki Nożnej w Łobżenicy – III miejsce 

  2016

 • III Miejsce w II Mistrzostwach Dolnego Śląska Placówek Resocjalizacyjnych w Tenisie Stołowym – Wałbrzych 
 • V miejsce w XII edycji Zbąszyneckiej Ligi Piłki Siatkowej
 • VI miejsce w IV Mistrzostwach Polski MOW w Pływaniu (Świdwin)
 • I miejsce w Turnieju Eliminacyjnym do XXXI Mistrzostw Polski MOW w Tenisie Stołowym
 • II miejsce w XV Mistrzostwach Polski MOW w Halowej Piłce Nożnej
 • IV miejsce w XXXI Mistrzostwach Polski MOW w Tenisie Stołowym we Włocławku 
 • VII miejsce XXXIV Mistrzostwa Polski w Sztafetowych Biegach Przełajowych we Włocławku
 • III miejsce w XIX Mistrzostwach Polski MOW w Piłce Siatkowej (Krupski Młyn )
 2017
 • III miejsce w V Mistrzostwach Polski MOW w Pływaniu (Świdwin 2017)
 • I miejsce w Turnieju Eliminacyjnym do XXXII Mistrzostw Polski MOW w Tenisie Stołowym (Babimost 2017)
 • VI miejsce w XXXII Mistrzostwach Polski MOW w tenisie stołowym (Włocławek 2017)
 • III miejsce w XX Mistrzostwach MOW w Piłce Siatkowej (Krupski Młyn 2017)
 • III miejsce w IX Wojewódzkich Mistrzostwach MOW o Puchar Starosty Powiatu Gryfickiego STRONGMAN 2017 (Rewal)
 • II miejsce w XII Turnieju Piłki Halowej Placówek Wychowawczych (Strzelno 25.11.2017)
 • Wyróżnienie Specjalne Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy w XXII edycji Przeglądu Ogólnopolskiej Sceny Prezentacji Artystycznych Realizacji „OSPAR”  (Warszawa 07.12.2017)

 2018

 •  II Miejsce w Turnieju Eliminacyjnym do XVII Mistrzostw Polski MOW w Halowej Piłce Nożnej
 • I Miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Dolnego Śląska Placówek Resocjalizacyjnych w Tenisie Stołowym w kategorii chłopców.
 • I Miejsce w Turnieju Eliminacyjnym do XXXIII Mistrzostw Polski MOW w Tenisie Stołowym (Babimost 2018)
 • II Miejsce w XXXIII Mistrzostwach Polski MOW w tenisie stołowym (Włocławek 2018)
 • I Miejsce w XXI Mistrzostwach MOW w Piłce Siatkowej (Krupski Młyn 2018)
 • III miejsce w X Wojewódzkich Mistrzostwach MOW STRONGMAN 2018 (Rewal)
 • I i III miejsce w XIII Mistrzostwach Polski MOW w Siatkówce Plażowej (Lidzbark Warmiński)
 • III miejsce w VII Jesiennym Halowym Turnieju Piłki Nożnej Ośrodków Wychowawczych w Mogilnie
 • Wyróżnienie Specjalne wraz z nagrodą Patrona honorowego JM Rektora APS "OSPAR" Warszawa 06.12.2018 r.


2019

 • II miejsce w VII Mistrzostwach Polski MOW w Pływaniu (Świdwin)
 • I Miejsce w Turnieju Eliminacyjnym do XXXIV Mistrzostw Polski MOW w Tenisie Stołowym (Babimost 2019)
 • I Miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Dolnego Śląska Placówek Resocjalizacyjnych w Tenisie Stołowym w kategorii chłopców.
 • II Miejsce w XXXIV Mistrzostwach Polski MOW w tenisie stołowym (Włocławek 2019)
 • I Miejsce w XXII Mistrzostwach MOW w Piłce Siatkowej (Krupski Młyn 2019)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ePodreczniki.pl - Baw się i ucz:)