Kadra kierownicza - historycznie

1. Dyrektorzy Ośrodka

Leonard Podworski od 17.03.1957 – 31.08.1960

Eugenia Stankiewicz od  01.09.1960- 31.08.1967

Stanisław Kędra  04.01.1967- 30.10.1968

Wacław Żyżniewski  01.11.1968- 31.08.1977

Stanisław Dajczak  01.09.1977- 31.08.1978

Władysław Stoll  01.09.1978- 31.08.1981

Stanisław Dajczak  01.09.1981- 31.08.2009

Witold Szuster od 01.09.2009

2. Kierownicy (dyrektorzy) szkoły 

Franciszek Eckert  01.09.1958- 31.08.1965  

Krystyna Wołek 01.03.1966- 31.08.1985

Zofia Bednarek 01.09.1985 - 31.08.1987 

Weronika Szymańska 01.10.1987- 31.05.1991

Krzysztof Ziemski 01.05.1991- 31.08.1992

Zbigniew Żak 01.09.1992- 31.08.1996

Witold Szuster  01.09.1996 - 31.08.2000

Zbigniew Żak 01.09.2000 – 31.08.2014

Olga Urbanowicz 01.09.2014 do chwili obecnej

3. Kierownicy internatu ( z-cy dyr. ds. wychowawczych)

  Szczecina Tadeusz 01.09.1961- 31.08.1963

  Szulczewski Jerzy 15.08.1963- 31.07.1967

  Hubert Mieczysław 15.07.1967- 31.08.1968

  Ryłko Jan 01.09.1968- 31.08.1974

  Dajczak Stanisław 01.09.1974- 31.08.1977

  Filipiuk Teresa 01.09.1977- 31.08.1978

  Dajczak Stanisław 01.09.1978- 31.08.1981

  Ziuber Benon 01.09.1981- 31.08.1983

  Piorunowski Jan 01.09.1983- 31.08.1984

  Rusiecki Witold 01.09.1984- 31.08.1986

  Ciągło Stanisław 01.09.1986- 31.08.1987

  Wołek Krystyna  01.09.1987- 31.08.1988

  Kucner Waldemar  01.09.1988- 01.05.1991

  Rusiecki Witold 01.10.1991 - 31.08.1992

  Orłowski Ryszard 01.09.1992 - 31.12.1993

  Krupa Zdzisław 01.01.1994- do 31.12.2006 

  Amer Ahmed Mahmod 01.01.2007 - do 31.08.2009

  Krzysztof Wajwod od 01.09.2009 - do 31.08.2010

  Jadwiga Chmura od 01.09.2010 do chwili obecnej

ePodreczniki.pl - Baw się i ucz:)